Ο επιχείλιος χόνδρος είναι ο συνδετικός εκείνος ιστός που βρίσκεται γύρω από την ωμογλήνη και στόχος του είναι να κάνει τον ώμο πιο σταθερό. Η ρήξη του επιχείλιου χόνδρου αφορά σε πάθηση κατά την οποία το ανώτερο τμήμα του επιχείλιου χόνδρου αποκολλάται από την ωμογλήνη. Πρόκειται για μια αρκετά συχνή πάθηση ειδικά σε άτομα και αθλητές που ασχολούνται με αθλήματα που περιλαμβάνουν συνεχείς κινήσεις των χεριών πάνω από το επίπεδο του ώμου.

 

Οι ρήξεις του επιχείλιου χόνδρου διακρίνονται σε:

 • Ρήξεις του προσθίου επιχειλίου
 • Ρήξεις του οπισθίου επιχειλίου
 • Ρήξεις στο σημείο πρόσφυσης της μακράς κεφαλής του δικεφάλου.

Οι αιτίες που προκαλούν ρήξη επιχείλιου χόνδρου

Η ρήξη επιχείλιου χόνδρου μπορεί να συμβεί εξαιτίας:

 • Ενασχόλησης με αθλήματα που περιλαμβάνουν συνεχόμενες κινήσεις των χεριών πάνω από το επίπεδο του ώμου, όπως πχ volley, handball, baseball και άλλα
 • Άρσης βαρών, ειδικά όταν πρόκειται για απότομες άρσεις
 • Προσπάθειας κρατήματος με τον ώμο όταν κάποιος πέφτει από το μονόζυγο
 • Έλξεων του κορμού με τα χέρια
 • Τροχαίου ατυχήματος
 • Πτώσης από σκάλα
 • Πτώσης στο έδαφος με τον ώμο

 

Τα συμπτώματα που εμφανίζει η ρήξη επιχείλιου χόνδρου

Τα κυριότερα συμπτώματα της ρήξης επιχείλιου χόνδρου περιλαμβάνουν:

 • Βαθύ πόνο στον ώμο
 • Πόνο κατά την άρση αντικειμένων πάνω από το επίπεδο του ώμου
 • Πόνο στην διατήρηση του χεριού σε συγκεκριμένη θέση ή ακόμα και στην προσπάθειά της
 • Περιορισμένη κίνηση του χεριού
 • Μειωμένη δύναμη στον ώμο
 • Εύκολη κόπωση
 • Μειωμένη απόδοση σε αθλητικές δραστηριότητες

Η διάγνωση και η αντιμετώπιση της ρήξης επιχείλιου χόνδρου

Ο θεράπων ιατρός με τη λήψη ιστορικού και κλινική εξέταση θα διαγνώσει την ύπαρξη ή μη της ρήξης του επιχείλιου χόνδρου ενώ τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας θα επιβεβαιώσουν τη διάγνωση. Το είδος και το μέγεθος της ρήξης, η ηλικία και το επίπεδο δραστηριότητας του ασθενούς θα καθορίσουν τον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης. Σε γενικές γραμμές η ρήξη του επιχείλιου χόνδρου μπορεί να αντιμετωπιστεί με:

 • Ανάπαυση και περιορισμό των δραστηριοτήτων
 • Ακινητοποίηση του ώμου
 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας
 • Φαρμακευτική αγωγή με αντιφλεγμονώδη
 • Χειρουργική επέμβαση, η οποία γίνεται αρθροσκοπικά. Η μέθοδος αυτή είναι μικρής διάρκειας, περιλαμβάνει μικρές τομές, λιγότερο πόνο, προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα και γρήγορη αποκατάσταση ενώ ο ασθενής είναι σε θέση να επιστρέψει στο σπίτι του μέσα σε λίγες ώρες από την επέμβαση.

 

Μετά την επέμβαση ακολουθεί για τον ασθενή μια περίοδος αποκατάστασης με φυσικοθεραπεία ώστε να επιστρέψει στις αθλητικές του δραστηριότητες.